I Sverige importeras och marknadsförs Roodeberg av Arvid Nordquist H.A.B.

Har du frågor kring Roodeberg är du välkommen att maila eller ringa oss.

Cecilia Wellenius
Brand Manager Roodeberg & KWV
cecilia.wellenius@arvidnordquist.se
08-799 18 00

Arvid Nordquist HAB
Ekensbergsvägen 117
Box 1285, 171 25 Solna

Roodeberg – The South African Icon är ett vin framtaget av KWV International.